ช่องทางชำระค่าบริการ

  ธนาคาร ประเภทบัญชี เลขบัญชี ชื่อบัญชี สาขา

ธนาคารกสิกรไทย

ออมทรัพย์

517-2-03122-8

นิพัทร์ เกตุ แก้ว

ช่องเขา มอ.หาดใหญ่

           

ตัวอย่างการโอนเงิน : Ex. 1000.50 (มีเศษสตางต์ ง่ายต่อการตรวจสอบ)